RESERVEER

Juridische Mededeling

JURIDISCHE MEDEDELING

 

De domeinnaam www.campingsalata.com is eigendom van de vennootschap EXPLOTACIONS HOTELERES DEL SALATÀ, SL met zetel in Roses, Avinguda de Rhode, 32, voorzien van btw-nummer B-17369026 en ingeschreven in het handelsregister van Girona deel 565, boek 0, sectie 8, bladnummer 77, blad ge 11.033, eerste A2 registratie.

 

 

Deze juridische mededeling heeft als doel de regulatie en het gebruik van de website van Camping Salatà.

 

Het gebruik van deze website, evenals de diensten die er voor de gebruiker in staan vermeld, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van het geheel van de algemene voorwaarden van deze juridische mededeling, deze accepteert en de gebruiker zich bewust is van het belang deze bij elk bezoek aan de website te lezen. Door gebruik te maken van deze website, accepteert en geeft de gebruiker toestemming voor de algemene voorwaarden. Er wordt daarom aanbevolen, deze te printen of downloaden om ze bij elk bezoek aan de website goed door te lezen.

 

INHOUD

De informatie die in deze website staat is vanaf de dag van de laatste wijziging van kracht. Camping Salatà behoudt zich het recht voor de informatie van deze website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen waardoor de toegang beperkt of niet toegestaan is en heeft de mogelijkheid om op elk moment zoveel wijzigingen en veranderingen te kunnen plaatsen als gewenst zonder enig voorbericht. Camping Salatà streeft ernaar fouten op de website te vermijden en maakt ons hier aansprakelijk voor.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de toegang tot deze website. De risico’s in verband met het gebruik van deze website zijn volledig aan de gebruiker.

 

Camping Salatà kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade in verband met problemen in de werking van de website die door derde partijen en buiten de controle van Camping Salatà veroorzaakt zijn, evenals mogelijke schade hierdoor.

 

De gebruiker houdt zich ertoe de website, de diensten en de gepubliceerde inhoud niet te gebruiken voor illegale, niet toegestaan of frauduleuze daden met andere doeleinden dan die in deze juridische mededeling staan vastgesteld en die de rechten of belangen van Camping Salatà of derde partijen zouden kunnen schaden.

 

Publicatie op andere websites is geheel verboden, inclusief links naar andere pagina's of referenties naar derde partijen zonder toestemming van de beheerders van deze website.

 

Camping Salatà behoudt zich het recht voor de toegang tot de website te verbieden of te verhinderen aan iedere internetgebruiker die illegale of immorele inhoud of opmerkingen op deze website toevoegt, en behoudt zich het recht voor gebruik te mogen maken van de nodige juridische maatregelen om dit te voorkomen.

 

PRIVACY BELEID EN DATA BESCHERMING

 

De website van Camping Salatà voldoet aan de geldige wet in verband met de bescherming van data, concreet de Llei Orgànica 15/1999 (Organieke Wet 15/1999) van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en heeft hiervoor de nodige technische en organisatorische maatregelen voor genomen met als doel het verlies, misbruik, omwisseling, niet toegestane toegang tot de geleverde persoonsgegevens te voorkomen en via de website de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

 

In overeenstemming met de geldige wet, informeren wij u graag dat de door u verstrekte gegevens in een bestand dat door Camping Salatà beheerd wordt bewaard zullen worden met als doel:

-         Het beheer van de verzoeken via de contactformulieren.

-         Het verlenen van diensten of producten in verband met deze website.

-         Het communiceren en adverteren van onze diensten en producten.

 

Het leveren van persoonsgegevens via de op de website bestaande formulieren impliceert de acceptatie en toestemming van het beheer van deze gegevens binnen de hierboven vermelde termijnen en doelen.

 

Het verzenden van commerciële communicaties via e-mail wordt in overeenstemming met Llei 34/2002 (Wet 34/2002) van 11 juli betreft de diensten van de vereniging van informatie en elektronische handel en met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker plaatsvinden.

 

Indien de gebruiker hier toestemming voor geeft, kan hij/zij elektronische communicaties van Camping Salatà ontvangen met als doel te informeren over de diensten, producten, aanbiedingen en activiteiten van Camping Salatà zonder dat de gegevens met derde partijen gedeeld worden.

 

De gebruiker heeft het recht om deze toestemming op elk moment te kunnen intrekken evenals het recht op toegang, wijziging, annulering en tegenstand. Neem hiervoor graag contact met ons op via: info@terrazagrup.com

 

GEBRUIK VAN COOKIES

 

In overeenstemming met artikel 22 van Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) (Wet betreft de diensten van de vereniging van informatie en elektronisch handel), informeren wij u dat deze website gebruik maakt van cookies met als doel de navigatie van de website en een betere service aan de gebruiker te leveren.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

 

Tenzij op de website anders aangegeven, zijn de teksten, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en overige inhoud die op de website staan eigendom van Camping Salatà of derde partijen waarvan wij toestemming, licenties of overdracht van gebruik hebben ontvangen.

 

De gebruikers verklaren de inhoud van deze website niet te gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, veranderen of wijzigen, tenzij zij voor dit gebruik uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten of Camping Salatà hebben ontvangen.

 

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NEWSLETTER

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze beste aanbiedingen en promotieacties direct in uw inbox

Deze website maakt gebruik van cookies (zowel eigen cookies als van die derden) om u een betere browserervaring te bieden en uw voorkeuren te onthouden. In geen geval gebruiken we cookies voor reclamedoeleinden. Indien u gebruik blijft maken van onze website gaat u akkoord met ons cookie-beleid. In deze koppeling kunt u meer informatie over cookies vinden.