RESERVA

TERMES I CONDICIONS

Amb la finalitat de poder beneficiar-se de les prestacions proposades pel Càmping Salatà, li preguem que es llegeixi detingudament aquestes condicions generals. Aquestes condicions es regeixen a les estades al càmping i són vàlides en el moment en què es posa en curs la petició. El fet de reservar una estada en el càmping implica l'adhesió completa a les nostres condicions generals.

 

CONDICIONS DE RESERVA

 

  • Les reserves només vinculen al Càmping Salatà, si aquest les accepta, el que és lliure de fer o no fer, en funció de la disponibilitat, i de manera general, de totes les circumstàncies que puguin perjudicar l'exclusió de la reserva efectuada. El Càmping Salatà es reserva l'admissió o permanència d'acord amb l'article 31 bis de la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya. La reserva d'una parcel·la o un allotjament (bungalow, mobil-home,…) es realitza a títol estrictament personal. En cap cas es pot sub llogar ni cedir la reserva sense el previ consentiment del càmping.

  • No es reserva número de parcel·la o d'allotjament en concret, a la seva arribada se li indicarà quina té assignada. Si té alguna preferència pot afegir-ho a comentaris de la reserva i farem el possible per tenir-ho en compte segons la nostra disponibilitat el dia d’arribada.

  • Els menors d'edat han d'anar sempre acompanyats dels seus pares o tutors legals.
    Si desitgen factura a nom de l'empresa o d'algun dels titulars de la reserva en concret, preguem que ens ho comuniquin en el moment de fer la reserva. Poden indicar-ho en la casella d'observacions.

  • Terraza Grup es reserva el dret de rectificar possibles tarifes errònies cobrades al client ocasionades per algun error del sistema de reserva en línia. En aquest cas, Terraza Grup notificarà en un terme màxim de 48 hores l'error, donant alternatives al client d'acollir-se als ajustos correctes o d'anul·lar la reserva efectuada sense càrrec per al client.

 

Parcel·les


•    El preu inclou la parcel•la per a la tenda, caravana o el càmping-car, l'accés als banys i a les infraestructures del càmping.
•    Només s'accepta l'entrada d'un vehicle per unitat reservada.
•    El càmping Salatà es reserva el dret de denegar l'accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un nombre de membres superior a la capacitat d'allotjament llogat.

Allotjament

•    Els allotjaments estan totalment equipats. El preu bàsic és d'1 a 6 places segons el tipus d'allotjament.
•    El càmping Salatà es reserva el dret de negar l'accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un nombre de membres superior a la capacitat d'allotjament llogat.
•    Per a cada unitat d'allotjament reservada només hi ha una plaça d'aparcament pensada per a un cotxe dins del recinte del càmping.
•    Està prohibit realitzar barbacoes en la zona d'allotjaments així com fumar dins d'aquests.
•    Les tendes no estan autoritzades en la zona d'allotjaments.
 

RESERVA DE GRUP

•    Per a la reserva de grup serà imprescindible la formalització d'un contracte específic. Es considera reserva de grup qualsevol reserva de més de 6 parcel•les o allotjaments realitzada per una o diverses persones de manera coordinada i consensuada, amb identitat de motivació i dates de reserva al Càmping Salatà.
•    Els presents termes i condicions regiran en reserves de grups sol en allò que no estigui expressament previst en el contracte de reserva de grups.
•    Per a sol•licitar una reserva de grup, sempre s'haurà de contactar el Càmping Salatà per correu electrònic. El Càmping Salatà es reserva el dret d'examinar la sol•licitud abans de confirmar la reserva.
 

 TARIFES I IMPOSTOS MUNICIPALS D’ESTADA

•    Els imports estan indicats en Euros (€) amb IVA inclòs.
•    L'import de l'impost municipal d'estada és de 0.66€ per persona major de 16 anys i nit, amb un màxim de 7 nits. Si per llei aquest impost es veiés modificat s'aplicaria la nova llei vigent.
 

CONDICIONS DE PAGAMENT

En realitzar la reserva, es sol•licitarà un pagament a compte mitjançant targeta de crèdit del 30% de l'import total de la reserva.
•    Set dies abans de la data d'arribada, s'enviarà un correu electrònic amb el Check in En línia per a agilitzar els tràmits d'entrada i efectuar la resta del pagament de la reserva.
•    Lamentem informar-los que no acceptem xecs.
•    No s’aplicaran tarifes ACSI Card, ADAC, Campistes Catalans o Mundo Campista a l’arribada del càmping, un cop formalitzada la reserva. Ja que les condicions són diferents a les reserves directes de la nostra web. 

 

CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIÓ

 

Modificació de la reserva

El client podrà sol•licitar canvis en la seva estada en el càmping (dates i/o tipus d'allotjament) mitjançant la sol•licitud per escrit al càmping a través de correu electrònic (info@campingsalata.com), que serà atesa en funció de la disponibilitat i possibilitats del càmping. En l'absència de canvis, el client haurà d'efectuar la seva estada d'acord amb les condicions inicials de la reserva o anul•lar-la conforme a les condicions de cancel•lació.
Es donarà resposta a tota petició en funció de la disponibilitat i les tarifes en vigor.

Prestacions no utilitzades

L'entrada al càmping amb demora o la sortida anticipada, per causes no imputables al càmping, no podran donar lloc a cap mena de devolució.
En cas de no presentació, es procedirà a cancel•lar la reserva i hauran d'abonar-se les despeses de l'import total de l'estada.
 

Cancel·lació per part del Càmping Salatà

En cas de cancel•lació per causes imputables al Càmping Salatà, l'estada serà totalment reemborsada. No obstant això, aquesta cancel•lació no podrà donar lloc al pagament de danys i perjudicis.
No donarà dret a cap reemborsament la cancel•lació de l'estada per causes de força major.
 

Cancel·lació per part de l'usuari/campista


•    En cas de cancel•lació fins a 15 dies abans de la data d'arribada del client, es retornarà el 100% del pagament a compte.
•    En cas de cancel•lació fins a 7 dies anteriors a la data d'arribada del client les despeses de cancel•lació seran del 100% del total del pagament a compte. (30% del total de la reserva)
•    En cas de cancel•lació dins els 7 dies abans de la data d'arribada del client les despeses de cancel•lació seran del 100% del total de l'estada.

 

L’ESTADA


Arribada
•    Totes les persones que s'allotgin en el Càmping Salata hauran de registrar-se a la recepció. És obligatori presentar el carnet d'identitat o passaport de tota persona major de 14 anys.
•    Horaris d’accés:
o    Respecte a les parcel•les l'horari d'entrada serà a partir de les 12h. En cas de reserva directa en recepció es demanarà el pagament a compte del total de l'estada.
o    Respecte als allotjaments l'hora d'accés serà a partir de les 16h. En cas de reserva directa en recepció es demanarà el pagament a compte del total de l'estada.
o    Al lliuramentde les claus o al moment del check-*in en línia, es demanarà dipositar una fiança de 200€ amb una targeta de crèdit. No s'acceptaran
fiances en efectiu.

La fiança respondrà en cas de manca de neteja, de desperfectes, impagaments, cost d'electricitat etc.

Durant l’estada
Els campistes han de contractar una assegurança: és responsabilitat del campista vigilar els seus objectes personals (bicicletes, aparells electrònics, mòbils, etc.) El càmping declina qualsevol tipus de responsabilitat en cas d'incidència relacionada amb la responsabilitat civil del campista. Tots els clients han d'acceptar el reglament intern. Cada campista titular d'allotjament és responsable de les molèsties i perjudicis causats per les persones i/o gossos que l’acompanyen o si venen al càmping a visitar-los.
Càmping Salatà es reserva el dret de desallotjar a les persones que incompleixin les regles internes de bona convivència i higiene sense dret de devolució del preu de l’estada. 

Sortida

•     Allotjaments: el dia de la sortida indicada en el contracte, l'allotjament s'haurà de deixar lliure abans de les 10h del matí i s'haurà de lliurar en perfecte estat de neteja i amb verificació d'inventari. El client es farà càrrec del valor dels objectes trencats o deteriorats, així com la reparació de les infraestructures, si fos necessari. La fiança es retornarà en finalitzar l'estada descomptant les indemnitzacions pertinents, amb factura justificada, pels possibles desperfectes constatats en la verificació realitzada a la sortida.
•    Parcel•les:  el dia de la sortida indicada en el contracte, l'allotjament s'haurà de deixar lliure abans de les 12h del matí i s'haurà de lliurar en perfecte estat de neteja
•    En cas de sortida més tard de l'hora límit indicada, es podrà facturar un dia addicional segons els preus vigents de la nit.

 

GOSSOS

•    S'admeten gossos com a animals de companyia.
•    S'admetrà l'accés amb gossos, durant tota la temporada en parcel•les i en els allotjaments Llevant i Acces.
o    S'admeten:

  •    Tres gossos en parcel•la
  •    Dos gossos en els bungalows Llevant i Acces.

•    Per a allotjar-se amb gossos serà necessari el pagament d'un suplement i s'haurà de disposar del carnet de vacunació actualitzat.
•    No està permès l'accés a gossos a la piscina, zones de menjar o edificis comuns.
•    Els gossos hauran d'estar lligats i el propietari es farà responsable que no embrutin les instal•lacions; en cas de raça perillosa contemplada per la Generalitat de Catalunya, haurà de portar morrió en tot moment.
•    Tots els gossos que acompanyin als seus propietaris durant la seva estada hauran d'estar inscrits en la recepció i respectar la normativa corresponent.
 


 

RESPONSABILITAT DEL CÀMPING SALATÀ

El client reconeix expressament que el Camping Salatà no podrà ser considerat responsable per la comunicació per part dels seus socis o tercers d’informació falsa que estan recollides pels catàlegs o a la pàgina web del càmping. Especialment les fotografies de presentació, les classificacions, les activitats, oci, els serveis i dates d’obertura. Les fotografies i textos utilitzats en el catàleg o en la pàgina web del camping no tindran caràcter contractual, només són de caràcter indicatiu.

 

PROTECCIÓ DE DADES

L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporats en un fitxer el responsable del qual és TERRAZA GRUP, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i comunicar informació relacionada amb TERRAZA GRUP que pugui ser del seu interès. TERRAZA GRUP es compromet a l'ús exclusiu de les dades, revocada mitjançant aquest formulari, per la finalitat esmentada anteriorment. L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals arrebossats mitjançant la lectura de la present clàusula. L'enviament d'aquesta reserva implica l'acceptació de les clàusules emmanillades. Si desitja fer ús dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, en els termes que estableix el Reglament Europeu 2016/679 del 27 d'abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pot fer-ho en la següent adreça: Av. Rhode, 32 17480 – Roses.
 

 

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER

Subscriu-te al nostre butlletí i rep directament a la teva bústia les nostres millors ofertes i promocions

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques pròpies i de tercers per poder oferir-li una millor navegació i recordar les seves preferències, i en cap cas per a finalitats publicitàries. Si contínua navegant està acceptant la nostra política de cookies. Pot consultar més sobre les cookies en aquest enllaç